7 آبان 1397

گزارش فعالیت های آزمایشگاه علوم 2(دوره اول متوسطه)

مولف: مدیریت سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

 آزمایشگاه علوم پایه هشتم
سرکار خانم خالویی
آزمایش کنید صفحه ۱۹

هدف از آزمایش: طریقه ساخت پیل الکتریکی با استفاده از لیمو ترش
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هشتم
سرکار خانم خالویی
فعالیت صفحه ۱۱

هدف از آزمایش: خروج گاز کربن دی اکسید در اثر حل شدن قرص جوشان در آب (ناخالصی)
 
 
 
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هشتم
سرکار خانم خالویی
فعالیت صفحه ۱۱

هدف از آزمایش: مشاهده تغییر شیمیایی (کوه آتشفشان)
 
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هشتم
سرکار خانم خالویی
فعالیت صفحه ۱۱

هدف از آزمایش: بررسی تجزیه دی کرومات پتاسیم
 
 
 
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هشتم
سرکار خانم خالویی
فعالیت صفحه ۱۸

هدف از آزمایش: بررسی نقش کاتالیزگر در انجام سرعت واکنش
 
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هشتم
سرکار خانم خالویی
فعالیت فصل ۴

هدف از آزمایش: بررسی و تشریح قسمت های مختلف مغز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هفتم
سرکار خانم خالویی
آزمایش خارج از کتاب

هدف از آزمایش: بررسی تعیین چگالی مواد مختلف
 
 
 
آزمایشگاه علوم پایه هفتم
سرکار خانم خالویی
آزمایش خارج از کتاب

هدف از آزمایش: مشاهده انبساط و انقباض در اجسام
 
 
 

تعداد مشاهده (1265)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "گزارش فعالیت های آزمایشگاه علوم 2(دوره اول متوسطه)"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید