درباره ما  
 
 
 
دبیرستان دخترانه الغدیر در سال 77-1376  با هدف ایجاد محیطی پویا و با نشاط به منظور آموزش و پرورش دخترانی
با ایمان و اندیشمند توسط جامعه تعلیمات اسلامی تاسیس شد.