آیین نامه اجرایی  
 
وظایف ردیف انتظارات آموزشگاه نمره
انتظارات انضباطی 1 داشتن ظاهری آراسته و پوشیدن لباس فرم(مانتو، کفش، مقنعه و چادر سنتی در خارج از مدرسه، دمپایی و جوراب سفید در داخل مدرسه) 1تا2
2 رعایت نظم در زمان اجرای مراسم صبحگاه و دیگر مراسمی که در حیاط یا آمفی تئاتر برگزار می گردد 0.5
3 رضایت کلیه دبیران از دانش آموز 0.5
4 همراه نداشتن وسایل تجملاتی و زیور آلات(النگو ، انگشتر، گوشواره، گردنبند و دستبند) و مراقبت از وسایل شخصی 1
5 همراه نداشتن CD، دوربین عکاسی و فیلم برداری، MP4، گوشی همراه و مجلات غیردرسی و ... 2
6 همکاری با مسئولین مدرسه 0.5
7 حضور به موقع در کلاس قبل از دبیر مربوطه و نماندن در راهرو و راه پله ها، نیامدن جلوی دفتر دبیران و محوطه اداری مدرسه مگر به ضرورت 0.5
8 رعایت کامل بهداشت و نظافت مدرسه 0.5
9 حفظ اصول مدرسه، عدم خسارت به آنها از قبیل میز،صندلی و ... 0.5
10 رعایت سادگی چهره و مو 2
انتظارات آموزشی 1 به همراه داشتن وسایل آموشی از قبیل کتاب،جزوه و دفاتر مربوطه 0.5
2 انجام تکالیف خواسته شده از طرف دبیران 0.5
انتظارات فرهنگی 1 شرکت در نماز جماعت 0.5
2 مشارکت در فعالیت های اجتماعی(مانند شرکت در مسابقات علمی و فرهنگی،فعالیت های مذهبی و ...) 0.5
3 حفظ حجاب اسلامی در همه حال(در خارج از مدرسه، سرویس، معابر و اماکن عمومی) 0.5
انتظارات امتحانی 1 حضور به موقع و راس ساعت مقرر در جلسه امتحان 0.5
2 همراه نداشتن جزوه،کتاب و ... در جلسه امتحان(در صورت عدم رعایت این بند طبق آیین نامه تخلفات بخورد خواهد شد) 0.5
3 رعایت موارد و تذکراتی که در جلسه امتحان توسط اولیای مدرسه اعلام می شود 0.5
انتظارات اداری و رعایت قوانین 1 حضور به موقع در مراسم صبحگاه 0.5
2 اطلاع رسانی دقیق و به موقع به اولیا توسط دانش آموز در موارد خواسته شده از طرف دبیرستان 0.5
3
اطلاع دادن به موقع به مدرسه در مورد تاخیر و غیبت(همان روز قبل از ساعت 9 صبح) و در صورت بیماری پس از بهبودی گواهی به صورت حضوری توسط
اولیا ارائه گردد
0.5
نحوه برخورد 1 رعایت تکریم و احترام متقابل نسبت به اولیای مدرسه 1
2 رعایت حقوق دیگر دانش آموزان و ارتباط منطقی و متناسب با آنها 0.5
3 پرهیز از شوخی های نامتناسب و به دور از شخصیت دانش آموز 0.5
موارد خاص 1 هرگونه فعالیت خارج از مدرسه باید با اطلاع و هماهنگی مسئول مربوطه صورت پذیرد 0.5
2 دانش آموز بعد از تعطیل شدن مدرسه به هیچ عنوان نباید بدون هماهنگی در مدرسه حضور داشته باشد(عدم توقف بیجا در خارج از مدرسه) 0.5
3 حضور منظم و به موقع  اولیا در تمام جلسات تنظیم شده از سوی مسئولین دبیرستان
0.5
4 پرهیز از هرگونه تماس تلفنی و مکالمه اولیا با دانش آموز و بالعکس طی روز و ساعات آموزشی 1