فضاها و امکانات  
 
 
  • 12 کلاس درس
  • 3آزمایشگاه مجزا(زیست - شیمی - فیزیک)
  • 7کلاس هوشمند
  • سالن اجتماعات
  • نمازخانه
  • ناهارخوری
  • سالن ورزشی
  • کتابخانه
  • حیاط و محوطه باز مجهز به وسایل ورزشی(دوچرخه-اسکیت و ....)
  • سایت کامپیوتر متصل به شبکه