گزیده ای از فعالیت های آموزشی و پرورشی  
  • افزایش ساعات درسی به منظور ارتقای سطح علمی و تربیتی دانش آموزان
  • برگزاری آزمون های علمی
  • شرکت در المپیاد
  • تشکیل گروه های دانش آموزی با هدف
              تقویت روحیه نظم، مشارکت و خودباوری، ارتقای سطح یادگیری، پرورش قدرت تفکر، مسولیت پذیری و ...
 
  • اجرای طرح مباحثه علمی -فرهنگی در مدرسه
  • شرکت در مسابقات قرآنی، فرهنگی-هنری، ورزشی و کارگاهی
  • برگزاری جشنواره متناسب با ایام الله
  • برپایی نماشگاه های مختلف در زمینه علمی و فرهنگی
  • جلسات آموزشی اولیا با دعوت از اساتید مجرب و متعهد 
  • برگزاری بازدیدهای علمی و نیز اردوهای سیاحتی و زیارتی، درون استانی و ...