چاپ خبر
دبیرستان دخترانه الغدیر یکشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷
گزارش فعالیت های کتابخانه (دوره اول متوسطه)
📚فعالیت کتابخانه،سرکار خانم اشرفی،پایه هفتم
معرفی مشخصات اصلی کتاب(بررسی سرشناسه کتاب؛ نویسنده، انتشارات،
سال نشر، وضعیت فهرست نویسی، موضوع، شابک، شمارندگان، چاپ....)
انتهای پیام/.